NL
Zoeken Winkelwagen0
hallo:

Waarom Insecten

Insecten zijn een duurzame bron van hoogwaardige voedingsstoffen

Insecten hebben een extreem korte voortplantingscyclus vergelijking met de traditionele veeteelt (weken in plaats van maanden/jaar) en hebben aanzienlijk minder land, water en voer nodig. Insecten zijn poikilothermic, wat betekent dat hun lichaamstemperatuur zich aanpast aan de temperatuur van hun omgeving, waardoor ze nog duurzamer zijn, daar er geen energie nodig is om hun lichaamstemperatuur te handhaven. Insecten kunnen volledig worden gebruikt en zijn dus zeer efficient als ingredient in voedingsmiddelen. Hun afvalstromen zijn een uitstekende bron van (organische) meststof, welke kunnen wordne gebruikt in agrarische toepassingen. Insecten produceren zeer weinig tot geen methaan of andere gevaarlijke gassen welke een negatief effect op het milieu kunnen hebben.

 

10x
minder voer

Om dezelfde hoeveelheid vlees te produceren

100x
minder B.K.G.

Vergeleken met traditionele veehouderij

100x
minder tijd

Om dezelfde hoeveelheid vlees te produceren

200x
minder land

Vergeleken met traditionele veehouderij

2500x
minder water

Om dezelfde hoeveelheid vlees te produceren

2x
meer eiwitten

In insecten
vergeleken
met vlees

Eetbare Insecten Bestellen

Bestel onze eetbare insecten en insecten poeders direct vanuit onze webshop